System kanalizacyjny składa się z:
– Rur z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U
– Rur wznoszących korugowanych PVC-U 315 mm
– Podstaw studni (kinet)
– Kształtek kanalizacyjnych

Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U
Zastosowanie: do bezciśnieniowego podziemnego odwadniania i kanalizacji
Średnica [mm]: 315, 250, 200, 160, 110
Normy: PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3/2012/110 z dn. 10.12.2012 r.

Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U
Zastosowanie: do stosowania jako nadziemne, zewnętrzne rury spadowe do wody deszczowej
Średnica [mm]: 110, 75, 50
Normy: PN-EN 12200-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 02/2011/110

Rury wznoszące korugowane (karbowane) 315 mm z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-

Długości rur Ø 315: 3 m; 2 m; 1,5 m; 1 m

Przeznaczenie i zakres stosowania
Do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Specyfikacja techniczna:
PN-EN 13598-2:2009 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią”
KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 12/2011/K315 z dn. 14.07.2011
Podstawa studni (kineta)
Materiał: PP o wysokiej odporności na uderzenia i zmianę temperatur, dużej trwałości i odporności chemicznej na agresywne ścieki
Średnica przelotu [mm]: 160 i 200 (kinety przelotowe i zbiorcze z wlotami pod kątem 45° lub jednostronne, prawe/lewe − dowolne wykonywanie przyłącza – bez kolan i redukcji)
Zalety: gładkie wyprofilowane dno wpływa na dobrą charakterystykę hydrauliczną, żebra usztywniające konstrukcje oraz ułatwiające posadowienie w gruncie

Specyfikacja techniczna:
PN-EN 1852-1:2010
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 13/2011/KI z dn. 30.09.2011 r.
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna, sklep internetowy www.sklep.lemar.rzeszow.pl

 

PRODUCENT | SKLEP FIRMOWY

Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR
35-206 Rzeszów |
ul. Okulickiego 16

SKLEPY INTERNETOWE 24/7

www.sklep.lemar.rzeszow.pl

www.tunelefoliowe.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 (17) 863 04 51
tel. +48 (17) 863 25 65

Czynne:
pn-pt: 7:00-16:00
soboty: 7:00-12:00*

*od listopada do lutego w soboty nieczynne